Grimsås Åkeri AB

0325-74269 Skicka e-post

Vår affärsidé är att, med stor flexibilitet och hög grad av service, samla upp så mycket gods som möjligt på så få mil som möjligt och transportera till ett begränsat område. Vi har koncentrerat oss till kunder där industrierna ligger samlade, därifrån hämtas gods och dit kör vi råmaterial. Lossning och lastning sker inom ett mycket begränsat område. Vår målsättning är att köra med absolut fulla bilar både vikt och volymmässigt.

Antal fordon

En modern fordonspark
13

Antal anställda

Hur många är vi?
17

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 13st - 76%
Antal kvinnor - 4st - 24%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 85%
Distribution - 15%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 14 001
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no