Grödinge Frakt AB

0853029067 Skicka e-post

Vi utvecklar och säljer transporter till speditörer, företag inom livsmedelsbranschen, läkemedelsbranschen samt andra branscher som ställer höga krav på säkerhet och modern transportteknik. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi optimala transportlösningar med kreativitet och flexibilitet.

Antal fordon

En modern fordonspark
65

Antal anställda

Hur många är vi?
79

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 71st - 90%
Antal kvinnor - 8st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 80%
Miljö & renhållningstransporter - 10%
Kyl & Frystransporter - 10%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Vi erbjuder våra anställda företagshälsovård via Avonova.

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information

Övrig information
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no