Grödinge Frakt AB

0853029067 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi utvecklar och säljer transporter till speditörer, företag inom livsmedelsbranschen, läkemedelsbranschen samt andra branscher som ställer höga krav på säkerhet och modern transportteknik. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi optimala transportlösningar med kreativitet och flexibilitet.

Antal fordon

En modern fordonspark
65

Antal anställda

Hur många är vi?
79

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 71st - 90%
Antal kvinnor - 8st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 80%
Miljö & renhållningstransporter - 10%
Kyl & Frystransporter - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Excel,
Integritetspolicy
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Vi erbjuder våra anställda företagshälsovård via Avonova.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Fordonsdata system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov