Hagéns Åkeri AB

+46 383 206 00 Skicka e-post

Vår affärsidé

Hagéns Åkeri AB skall utföra transporter och tjänster på ett sätt som motsvarar kundens förväntningar och ger upphov till förnyat förtroende. Vi utför transporter av flytande kemikalier, återvinningsbart material samt interntransporter av bl a aluminiumprofiler. Genom hög servicegrad och med välutbildad och kompetent personal vill vi bevara och stärka vår position som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt transportföretag.
Hagéns Åkeri AB är Sveriges första certifierade företag i Vägtrafiksäkerhet ISO 39001. Certiferat av SB Cert (Scandinavian Business Certification), ett accrediterat certifieringsorgan.

Antal fordon

En modern fordonspark
19

Antal anställda

Hur många är vi?
23

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 21st - 91%
Antal kvinnor - 2st - 9%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 46%
Miljö & renhållningstransporter - 38%
Distribution - 16%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Kalkyleringssystem, Fordonskontroll, HApp, Optac och Add Secure
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Kalkyleringssystem, HApp och Add Secure
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonsdata system, Fordonskontroll, HApp, Optac och Add Secure
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Vi är Sveriges första certifierade företag i Vägtrafiksäkerhet ISO 39001. Certiferat av SB Cert, (Scandinavian Business Certification), ett accrediterat certifieringsorgan.