Hagéns Åkeri AB

+46 383 206 00 Skicka e-post

Hagéns Åkeri AB skall utföra transporter och tjänster på ett sätt som motsvarar kundens förväntningar och ger upphov till förnyat förtroende. Vi utför transporter av flytande kemikalier, återvinningsbart material samt interntransporter av bl a aluminiumprofiler. Genom hög servicegrad och med välutbildad och kompetent personal vill vi bevara och stärka vår position som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt transportföretag.
Hagéns Åkeri AB är Sveriges första certifierade företag i Vägtrafiksäkerhet ISO 39001. Certiferat av SB Cert (Scandinavian Business Certification), ett accrediterat certifieringsorgan.

Antal fordon

En modern fordonspark
19

Antal anställda

Hur många är vi?
25

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 23st - 92%
Antal kvinnor - 2st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 46%
Miljö & renhållningstransporter - 38%
Distribution - 16%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Vi är Sveriges första certifierade företag i Vägtrafiksäkerhet ISO 39001. Certiferat av SB Cert, (Scandinavian Business Certification), ett accrediterat certifieringsorgan.

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Kalkyleringssystem, Fordonskontroll, HApp, Optac och Add Secure
81% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no