Halmstad Bärarelag AB

035-195900 Skicka e-post

HB Transport erbjuder helhetslösningar för såväl offentliga som privata kunder. Med över 50 år i branschen har vi samlat på oss kunskap och erfarenhet. Vi är stolta över att vi kan leverera med ett brett utbud av transporttjänster, anläggningsmaskiner och entreprenad lösningar. Med en modern fordonspark och kompetent personal kan vi hålla hög kvalitet på våra tjänster både vad det gäller miljö, hållbarhet och trafiksäkerhet.


Antal fordon

En modern fordonspark
42

Antal anställda

Hur många är vi?
61

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 53st - 87%
Antal kvinnor - 8st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 30%
Fjärrtransporter - 58%
Specialtransporter (tungtransporter) - 7%
Övrigt - 5%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no