HANSSON TRANSPORT I OCKELBO AB

0297-41330 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi är ett företag som erbjuder totalentreprenad inom väg och mark, med över 90 års erfarenhet inom vägunderhåll och byggnation. Sedan 30-talet har vi brutit, byggt och tagit hand om vägar åt skogsbolag, vägföreningar och privatpersoner. Idag har vi en bred verksamhet som omfattar allt från vägentreprenad, maskinuthyrning och dikeshyvling till försäljning av grus- och krossprodukter.

Antal fordon

En modern fordonspark
4

Antal anställda

Hur många är vi?
9

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 8st - 89%
Antal kvinnor - 1st - 11%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 80%
Blandad verksamhet - 20%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Värdegrund / Code of conduct
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Vi verkar nästan helt i vår hemkommun och är beroende av samarbete med kommun och andra företag. Det innebär att vi är delaktig i flera sammanhang, inom både näringsliv och skola. Miljöarbetet är i fokus, genom vår försorg finns det nu möjlighet att tanka fossilfritt i Ockelbo. Vad gäller inköp till företaget handlar till största del lokalt.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov