Harplinge Transport AB

035215400 Skicka e-post

Vi utför inrikes transporter för DHL Freight i lokal, krets, parti samt linehaultrafik.
Genom att tillgodose DHL Freight krav på kvalitet, miljö och ekonomi skall kunden vid varje nytt upphandlingstillfälle se oss och DHL Freight som ett självklart alternativ.
Vi utför även lokala containertransporter samt budkörning i egen regi.
Med hjälp av modern teknik, rätt kompetens och en god effektivitet skall vi i jämförelse med våra konkurrenter framstå som det bästa alternativet.

Antal fordon

En modern fordonspark
17

Antal anställda

Hur många är vi?
20

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 17st - 85%
Antal kvinnor - 3st - 15%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 100%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Aerodynamiska fordon,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel, TransPA, Idha Online, Fordonskontroll, Volvo Connect, Scania Fleet Management, SÅ Calc

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no