Henry Nilssons Åkeri AB

0706551847 Skicka e-post

Vi utför rundvirkestransporter i Västerbottens län.
Företaget sätter alltid hög kvalité, miljö och kundfokus i första hand.
Vi arbetar för att vara ett seriöst och tryggt företag att anlita där medarbetare trivs och mår bra.

Antal fordon

En modern fordonspark
4

Antal anställda

Hur många är vi?
6

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 6st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Vi har ett övergripande miljömål att minska vårt klimatavtryck. Detta mäts via bränsleförbrukning mot körda ton/omsatt kr.
Delmål för att tagga medarbetarna är att minska tomgångskörning och
öka lastfyllnadsgraden.

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Excel, 3led
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no