HNT Schakt & Transport AB

0431-44 68 30 Skicka e-post

Vår affärsidé

Tillsammans genom vår erfarenhet och kunskap gör vi det trygga uppdraget hållbart. Vi leder och erbjuder kunden flexibla och nära uppdrag inom logistik- och transport samt anläggningsentreprenad.
Med stationeringsorter från Skåne upp till Mälardalen utför vi uppdrag över hela Sverige och till våra nordiska grannländer.

Antal fordon

En modern fordonspark
101

Antal anställda

Hur många är vi?
129

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 119st - 92%
Antal kvinnor - 10st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Jordbrukstransporter - 49%
Bygg- & anläggning - 20%
Övrigt - 31%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Fordonskontrolls system,
Värdegrund / Code of conduct
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

De flesta policys täcks upp i Verksamhetspolicy samt Coce of conduct.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
System för uppföljning: Fordonskontrolls system,
Hållbarhetspolicy
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov