HNT Schakt & Transport AB

0431-44 68 30 Skicka e-post

Tillsammans genom vår erfarenhet och kunskap gör vi det trygga uppdraget hållbart. Vi leder och erbjuder kunden flexibla och nära uppdrag inom logistik- och transport samt anläggningsentreprenad.
Med stationeringsorter från Skåne upp till Mälardalen utför vi uppdrag över hela Sverige och till våra nordiska grannländer.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
131

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
165

Antal anställda

Hur många är vi?
184

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 26 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 150st - 82%
Antal kvinnor - 34st - 18%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Jordbrukstransporter - 51%
Bygg- & anläggning - 20%
Styckegods - 18%
Övrigt - 11%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Administrationssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no