Holje Företagstjänst

Holje Företagstjänst AB skall utföra, utveckla och sälja tjänster med huvudinriktning på:
• Tidsburna transporter.
• Emballagehantering.
• Reparationer och underhåll av containers.

Företaget skall uppfattas som en attraktiv och innovativ samarbetspartner.

Antal fordon

En modern fordonspark
13

Antal anställda

Hur många är vi?
18

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 14st - 78%
Antal kvinnor - 4st - 22%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Blandad verksamhet - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Excel,
17% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no