Indseth Transport AB

0703 066047 Skicka e-post

Transporterar flytande gas för Linde (tidigare AGA)

Antal fordon

En modern fordonspark
36

Antal anställda

Hur många är vi?
63

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 59st - 94%
Antal kvinnor - 4st - 6%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 100%
Ansvar
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Indseth Transport AB har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem samt arbetsmiljöledningssystem enligt OHSAS 18001:2007. Ledningssystem för arbetsmiljö enligt OHSAS 18001:2007 innefattar vårt systematiska arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01. Arbetsmiljöarbetet syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall samt bygger på en ständig förbättring av vårt arbetsmiljöarbete.
Allt vårt arbetsmiljöarbete utgår från vår riskbedömning av de risker för ohälsa som förekommer inom ramen för vår verksamhet samt resultatet av en arbetsmiljörond. Protokoll upprättas för riskbedömningen av arbetsmiljön och arbetsmiljörond och utgör grund för vår arbetsmiljöutredning som klargör vår arbetsmiljö och de krav som ställs för att eliminera risker för ohälsa och uppfylla författningskrav.

Arbetsmiljöutredningen är alltså en dokumentation av vår riskbedömning av arbetsmiljön, redovisar arbetsmiljöronden samt tillämpligt lagrum samt drar slutsatser om vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra vår arbetsmiljö.

Utifrån arbetsmiljöutredningens resultat upprättas en Handlingsplan Arbetsmiljö, arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljömål och vårt praktiska arbetsmiljöarbete.

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Trans PA, BKY, IDHA, Dynafleet online, Fordonskontroll
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no