Jages Transport AB

0704960686 Skicka e-post

Transportera rundvirke på ett trafiksäkert, effektivt, miljövänligt och hållbart sätt.
Genom att
- Skickliga chaufförer som utför transporterna
- Transporterna ska ske med moderna fordon och teknik
- utföra transporterna enligt kundernas önskemål
- utföra uppdragen med hög kvalitet och lönsamhet


Vår vision
- Vara en ledande leverantör av rundvirkestransporter i Värmland, med hög lönsamhet.
- Vara en bra och eftertraktad arbetsgivare

Antal fordon

En modern fordonspark
4

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 100%
Bygg- & anläggning - 0%
Bygg- & anläggning - 0%
Bygg- & anläggning - 0%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Rutin för krishantering
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no