Jages Transport AB

0704960686 Skicka e-post

Vår affärsidé

Transportera rundvirke på ett trafiksäkert, effektivt, miljövänligt och hållbart sätt.
Genom att
- Skickliga chaufförer som utför transporterna
- Transporterna ska ske med moderna fordon och teknik
- utföra transporterna enligt kundernas önskemål
- utföra uppdragen med hög kvalitet och lönsamhet


Vår vision
- Vara en ledande leverantör av rundvirkestransporter i Värmland, med hög lönsamhet.
- Vara en bra och eftertraktad arbetsgivare

Antal fordon

En modern fordonspark
1

Antal anställda

Hur många är vi?
0

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 100%
Bygg- & anläggning - 0%
Bygg- & anläggning - 0%
Bygg- & anläggning - 0%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportadministrationssystem, Fordonsdata system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov