Joby Hova AB

050630470 Skicka e-post

Joby Hova AB är en komplett partner för transport- och logistiktjänster. Vi trafikerar huvudsakligen Sverige – Norge men opererar även inrikes Sverige. Vi är experter på logistiklösningar gällande alla typer av godstransporter. Vår specialitet är fastbränsletransporter och har en gedigen vana av denna typ av flöden.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
11

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
30

Antal anställda

Hur många är vi?
21

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 25 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 17st - 81%
Antal kvinnor - 4st - 19%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 100%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Längre fordon,
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonsdata system, Visma TransPA Scania Fleet Management Portal

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no