Joby Hova AB

050630470 Skicka e-post

Joby Hova AB är en komplett partner för transport- och logistiktjänster. Vi trafikerar huvudsakligen Sverige – Norge men opererar även inrikes Sverige. Vi är experter på logistiklösningar gällande alla typer av godstransporter. Vår specialitet är fastbränsletransporter och har en gedigen vana av denna typ av flöden.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
14

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
0

Antal anställda

Hur många är vi?
30

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 46 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 26st - 87%
Antal kvinnor - 4st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 100%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Joby Hova AB skall med regelbundna utvecklingssamtal, där arbetsinsatser och frågor kring arbetssituationen diskuteras, tidigt kunna fånga upp problem kring alkohol och droger. Om drogmissbruk upptäcks skall detta hanteras enligt individuellt åtgärdsprogram. Målet skall alltid vara att arbetskamraten skall ha kvar sin anställning samt att missbruket skall bort.
På vår arbetsplats innebär det:
• Att det inte får förekomma någon form av icke medicinsk användning / konsumtion av narkotikaklassade preparat och / eller missbruk av alkohol.
• Att vår attityd alltid skall vara att vi som arbetskamrater inte accepterar kollegors missbruk. Vi skall därför medverka till att denne får hjälp snarast möjligt.
Vi erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag där alla själva kan välja vad de vill göra för hälsofrämjande aktiviter.

Miljö & klimat
Övrig information


Vår verkstad och vårt kontor har 100% elförsörjning från Joby Hova AB:s egna solceller.

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonsdata system, Visma TransPA Scania Fleet Management Portal

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no