Kaj Johanssons Åkeri AB

0935-399 60 Skicka e-post

Kajs ska vara ett flexibelt transport-, miljö- och entreprenadföretag som erbjuder helhetslösningar för offentliga-, privata och företagskunder. Tjänsterna är kundanpassade med inriktning på hög kvalitet och service. Alla åtaganden utförs med hållbarhet i fokus och med omtanke om både människor och miljö.

Antal fordon

En modern fordonspark
55

Antal anställda

Hur många är vi?
145

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 117st - 81%
Antal kvinnor - 28st - 19%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 10%
Fjärrtransporter - 5%
Skogstransporter - 53%
Tanktransporter - 20%
Miljö & renhållningstransporter - 12%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Längre fordon, Tyngre fordon, Aerodynamiska fordon,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel, Mobilast, Lots, Navision, TransPA, TransKaj, Vehco (AddSecure), Fordonskontroll, Palette, 3led, Kontek, Idha
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no