Kaj Johanssons Åkeri AB

0935-399 60 Skicka e-post

Vår affärsidé

Kaj Johansson Gruppen AB skall vara ett flexibelt transport-, miljö och entreprenadföretag som erbjuder helhetslösningar för såväl offentliga som privata kunder. Våra tjänster är kundanpassade med inriktning på hög kvalitet och service och våra åtaganden utförs med minsta möjliga miljöpåverkan och på ett trafiksäkert sätt.

Antal fordon

En modern fordonspark
43

Antal anställda

Hur många är vi?
128

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 117st - 91%
Antal kvinnor - 11st - 9%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 6%
Fjärrtransporter - 10%
Skogstransporter - 47%
Tanktransporter - 18%
Miljö & renhållningstransporter - 15%
Övrigt - 4%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel, Mobilast, Navision, TransPA, Vehco, Fordonskontroll, Dynafleet, Palette, 3led, Kontek, Idha
ISO 45 001
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Vattenförbrukning, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel, Navision, Mobilast, Lots, TransPA, Idha, Vehco, Dynafleet, Fleet Managment, 3led, Fordonskontroll
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Idha, Vehco, 3led, Fordonskontroll, TransPA, Mobilast
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Skadeförebyggande utbildning har genomförts i samarbete med försäkringsbolag.