Kalles Bud & Transport i Norr AB

0920-200 240 Skicka e-post

Vår affärsidé

AFFÄRSIDÉ
- Att utveckla, marknadsföra och leverera transportlösningar inom flyttningar, bud, distribution, ömtåligt gods samt inredningsmontage och lagertjänster.
- Att med hög service, säkra transporter och med så låg miljöpåverkan som är möjligt skapa trygghet och mervärden för kunden.
- Att med Norrland som hemmamarknad utveckla affärskoncept för en svensk marknad.

Antal fordon

En modern fordonspark
40

Antal anställda

Hur många är vi?
77

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 69st - 90%
Antal kvinnor - 8st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 35%
Övrigt - 65%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov