Kalles Bud & Transport i Norr AB

0920-200 240 Skicka e-post

AFFÄRSIDÉ
- Att utveckla, marknadsföra och leverera transportlösningar inom flyttningar, bud, distribution, ömtåligt gods samt inredningsmontage och lagertjänster.
- Att med hög service, säkra transporter och med så låg miljöpåverkan som är möjligt skapa trygghet och mervärden för kunden.
- Att med Norrland som hemmamarknad utveckla affärskoncept för en svensk marknad.

Antal fordon

En modern fordonspark
40

Antal anställda

Hur många är vi?
77

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 69st - 90%
Antal kvinnor - 8st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 35%
Övrigt - 65%
Ansvar
Trafiktillstånd
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Miljö & klimat
Trafik­säkerhet
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no