Kalles Bud & Transport i Norr AB

0920-200 100 Skicka e-post

AFFÄRSIDÉ
- Att utveckla, marknadsföra och leverera transportlösningar inom flyttningar, bud, distribution, ömtåligt gods samt inredningsmontage och lagertjänster.
- Att med hög service, säkra transporter och med så låg miljöpåverkan som är möjligt skapa trygghet och mervärden för kunden.
- Att med Norrland som hemmamarknad utveckla affärskoncept för en svensk marknad.

Antal fordon

En modern fordonspark
40

Antal anställda

Hur många är vi?
87

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 81st - 93%
Antal kvinnor - 6st - 7%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 35%
Övrigt - 65%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 45 001
SMF:s Branchstandard
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel, ID06, TransPA, Opter, 3LED, PowerBI
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no