Källs Godsfrakter i Norrköping AB

0705452759 Skicka e-post

Källs Godsfrakter är ett familjeägt företag från starten 1990. Vi jobbar alltid långsiktigt med våra kunder och utlovar god kvalitet både från vår personal och vår bilpark samt företagande. Våra turbils -system har med ett lyckat resultat gjort att vi med fördel kan erbjuda hög kvalitet samt ett högt miljötänk inom ett eller flera företag. Vi utgår från Norrköping och transporter hel, del-parti inom områden som Trä, Plast samt Metallindustrin.
Vi tar uppdrag i hela Sverige efter kunds önskemål.

Vi kör även Expresssgods oavsett vikt volym veckodag året runt.

Vi är utbildade chaufförer och utöver våra tunga körkortshörigheter går vi alla löpande kurser i.....
- Yrkesförarkompetens. - ADR-S farligtgods på väg. - Truckförarbevis


Berätta gärna för oss vad ni vill transportera så hjälper vi gärna till på bästa sätt.
Med vänlig hälsning, Patric och Daniel

Antal fordon

En modern fordonspark
4

Antal anställda

Hur många är vi?
4

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 4st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 50%
Fjärrtransporter - 40%
Övrigt - 10%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Arbetsrättsliga villkor
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no