Källs Godsfrakter i Norrköping AB

0705452759 Skicka e-post

Vår affärsidé

Källs Godsfrakter är ett familjeägt företag från starten 1990. Vi jobbar alltid långsiktigt med våra kunder och utlovar god kvalitet både från vår personal och vår bilpark samt företagande. Våra turbils -system har med ett lyckat resultat gjort att vi med fördel kan erbjuda hög kvalitet samt ett högt miljötänk inom ett eller flera företag. Vi utgår från Norrköping och transporter hel, del-parti inom områden som Trä, Plast samt Metallindustrin.
Vi tar uppdrag i hela Sverige efter kunds önskemål.

Vi kör även Expresssgods oavsett vikt volym veckodag året runt.

Vi är utbildade chaufförer och utöver våra tunga körkortshörigheter går vi alla löpande kurser i.....
- Yrkesförarkompetens. - ADR-S farligtgods på väg. - Truckförarbevis


Berätta gärna för oss vad ni vill transportera så hjälper vi gärna till på bästa sätt.
Med vänlig hälsning, Patric och Daniel

Antal fordon

En modern fordonspark
4

Antal anställda

Hur många är vi?
4

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 3st - 75%
Antal kvinnor - 1st - 25%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 50%
Fjärrtransporter - 40%
Övrigt - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Övrig information

Vi erbjuder anställda ersättning för friskvård såsom träning läkarbesök för skador som uppkommit samband med arbetet.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Fordonskontrolls system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Fordonskontrolls system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov