Kewab AB

+46 10-228 13 00 Skicka e-post

KEWAB är ett modernt företag som levererar transportlösningar och utför maskintjänster samt fokuserar på hållbarhet genom etablerad recycling verksamhet plus att man levererar grus- och bergmaterial åt anläggnings- och infrastrukturbranschen. Vi verkar på den lokala marknaden med engagerade medarbetare och med stort fokus på kundens behov genom hållbara och effektiva lösningar.

Antal fordon

En modern fordonspark
80

Antal anställda

Hur många är vi?
289

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 254st - 88%
Antal kvinnor - 35st - 12%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 70%
Blandad verksamhet - 30%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no