Kewab AB

+46 10-228 13 00 Skicka e-post

KEWAB är ett modernt företag, som med över 50 år i branschen, har etablerat en ledande position som helhetsleverantör på marknaden för anläggningsmaskiner-och transporttjänster i västra Svealand och nordvästra Götaland.
KEWAB AB erbjuder anläggningsmaskintjänster inom väghållning, anläggning och infrastrukturprojekt, samt transporttjänster så som anläggningstransporter, container- och flaktransporter, trailertransporter, kranbilstransporter, krossning åt externa kunder, samt i egna täkter, etc. Med en stabilitet i grunden, som byggts upp av flera löpande underhållskontrakt och ramavtal är KEWAB en pålitlig leverantör med stort kundfokus och hög servicekänsla.
KEWAB har en modern, miljövänlig och egenbemannad maskinpark vilket skapar flexibilitet och en konkurrenskraftig prisnivå. Vi förfogar över Ca. 350 enheter, fördelat på 220 maskiner och ca. 100 lastbilar.
Utöver en stor andel direkta slutkundsrelationer, inte minst med kommuner, kan KEWAB också agera som underentreprenör till andra aktörer avseende större projekt såsom vägbyggnationer och vindkraftsprojekt.
KEWAB har en historik av stabil och lönsam tillväxt, som kompletterats med en rad förvärv. Verksamheterna som idag utgör KEWAB AB omsatte drygt 650 miljoner kronor under 2021 och sysselsätter omkring 300 medarbetare. Bolaget har sitt säte i Karlstad.

Antal fordon

En modern fordonspark
84

Antal anställda

Hur många är vi?
256

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 222st - 87%
Antal kvinnor - 34st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 70%
Blandad verksamhet - 30%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
Företaget är ID06 anslutet
24% Reduktion av CO2ekv

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no