Kostantina special transport AB

0734260576 Skicka e-post

Vår affärsidé

Kostantina AB är ett familjeägt åkeriföretag i södra Sverige som erbjuder miljövänliga helhetslösningar. Vi satsar på personlig och snabb service där kundens behov är i fokus.
Vi vill med utgångspunkt från kundens krav kunna erbjuda miljöanpassade leveranser och tjänster för att minimera negativ miljöpåverkan.

Antal fordon

En modern fordonspark
1

Antal anställda

Hur många är vi?
0

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Specialtransporter (tungtransporter) - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Fordonsdata system,
Värdegrund / Code of conduct
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Excel,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov