Kuskatorpet Entreprenad & Lantbruk AB

035-220211 Skicka e-post

Kuskatorpet Entreprenad & Lantbruk AB skall med hög kvalitet, service, kompetens och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunderna attraktiva lösningar avseende den breda verksamhet som bedrivs.

Företaget skall också verka för att kundernas önskemål och krav på rationell administration uppfylles, allt samverkande till att kunderna med förtroende nyttjar företagets tjänster.

Antal fordon

En modern fordonspark
20

Antal anställda

Hur många är vi?
30

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 25st - 83%
Antal kvinnor - 5st - 17%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 100%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Ekonomisystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no