Laholms Flis & Godstransporter AB

0768122665 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi utför transporter med huvudsakligen flis-ekipage i hela Sverige med stor kunskap och hög leveranssäkerhet av förpackat och oförpackat gods. Vi strävar efter att vara en stark partner i våra kunders logistikflöden.

Antal fordon

En modern fordonspark
2

Antal anställda

Hur många är vi?
3

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 3st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 50%
Fjärrtransporter - 50%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Fordonsdata system, Ekonomisystem, SÅ Analys
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Fordonsdata system, Ekonomisystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Fordonsdata system, Ekonomisystem, SÅ Analys
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov