Liljas Projekt AB

0430-684200 Skicka e-post

Åkeriverksamhet med med växelflak/Containers och kran körning med egen lastbil.
Transporter för bla. Liljas Bildemontering, hämtning av skrotbilar från privatkunder, kommuner och lämna skrot på Stenarecycling AB.
Transporter för Stenarecycling AB, LBC i Laholm

Antal fordon

En modern fordonspark
1

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Övrigt - 85%
Blandad verksamhet - 15%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Fordonsdata system, Excel, Jag sänder in kvalitetsmanual med ett system som heter PCDA som leder till ständiga förbättringar av hela systemet.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no