Lillebil AB

08-447 57 00 Skicka e-post

Vår affärsidé

Snabba och tillförlitliga lastbilsbud och kranbilstransporter inom Stor-Stockholm är vår affärsidé sedan 1971.
Fordonen ägs och körs av 40-talet fast kontrakterade åkare. Mindre bud utförs i dotterföretaget Lillebud AB.

Antal fordon

En modern fordonspark
44

Antal anställda

Hur många är vi?
7

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 5st - 71%
Antal kvinnor - 2st - 29%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 55%
Distribution - 25%
Blandad verksamhet - 25%
Övrigt - 50%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov