Luke Transport AB

0430-20650 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi finns i södra Halland och riktar oss till alla företag stora som små. Vi utför parti- och styckegods transporter och logistiktjänster med högsta kvalité. Med en modern fordonsflotta och kompetent personal utför vi kundanpassade tjänster med god service. Alla våra uppdrag utförs på ett trafiksäkert sätt och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Antal fordon

En modern fordonspark
20

Antal anställda

Hur många är vi?
27

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 25st - 93%
Antal kvinnor - 2st - 7%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 90%
Distribution - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Administrationssystem, Excel,
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov