Luke Transport AB

0430-20650 Skicka e-post

Vi finns i södra Halland och riktar oss till alla företag stora som små. Vi utför parti- och styckegods transporter och logistiktjänster med högsta kvalité. Med en modern fordonsflotta och kompetent personal utför vi kundanpassade tjänster med god service. Alla våra uppdrag utförs på ett trafiksäkert sätt och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Antal fordon

En modern fordonspark
20

Antal anställda

Hur många är vi?
39

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 36st - 92%
Antal kvinnor - 3st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 95%
Distribution - 5%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Tyngre fordon,
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Administrationssystem, Excel,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no