Lycksele Transport AB

0706328048 Skicka e-post

Vår affärsidé

Transport av gods från och till Västerbottens inland på ett så smart och miljövänligt sätt, som möjligt.

Antal fordon

En modern fordonspark
1

Antal anställda

Hur många är vi?
0

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Excel,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov