m4 gruppen AB

021-818100 Skicka e-post

Affärsidé:
m4 skall vara Mellansveriges främsta leverantör av logistik- transport- och maskintjänster med fokus på hållbara och kostnadseffektiva lösningar.
Med det stora företagets resurser och det lilla företagets engagemang är vår bredd också vår styrka.
Vi skall vara en naturlig samarbetspartner med stark lokal förankring samt resurser att möta framtidens krav från kunder och omvärld.

Vision:
Vi får vardagen att fungera

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
750

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
700

Antal anställda

Hur många är vi?
64

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 230 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 42st - 66%
Antal kvinnor - 22st - 34%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 40%
Miljö & renhållningstransporter - 20%
Tanktransporter - 10%
Specialtransporter (tungtransporter) - 10%
Distribution - 10%
Blandad verksamhet - 10%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no