m4 gruppen AB

010-551 01 00 Skicka e-post

Affärsidé:
m4 skall vara Mellansveriges främsta leverantör av logistik- transport- och maskintjänster med fokus på hållbara och kostnadseffektiva lösningar.
Med det stora företagets resurser och det lilla företagets engagemang är vår bredd också vår styrka.
Vi skall vara en naturlig samarbetspartner med stark lokal förankring samt resurser att möta framtidens krav från kunder och omvärld.

Vision:
Vi får vardagen att fungera

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
12

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
435

Antal anställda

Hur många är vi?
71

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 3 av 107 (2.8%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 49st - 69%
Antal kvinnor - 22st - 31%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 32%
Miljö & renhållningstransporter - 18%
Fjärrtransporter - 17%
Tanktransporter - 14%
Fjärrtransporter - 8%
Distribution - 5%
Blandad verksamhet - 3%
Övrigt - 3%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Längre fordon, Tyngre fordon,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no