Mälardalens Lastväxlarcentral AB

021-4407550 Skicka e-post

MLC är det flexibla åkeriet.
Vi har en bred verksamhet och är strategiskt placerade i Västerås.
Vår affärsidé är att kunna ge kunden vad han eller hon önskar. Kunden ska inte behöva fråga vad vi
kan erbjuda utan de ska kunna meddela oss vad de vill ha.
Vi kan ge kunderna maximal service med rätt fordon, specialutrustning och kompetent personal med
stort engagemang.
Detta är för oss möjligt att genomföra då vi har en stor vagnpark och ett brett kontaktnät med många
samarbetspartners.

Antal fordon

En modern fordonspark
24

Antal anställda

Hur många är vi?
31

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 20st - 65%
Antal kvinnor - 11st - 35%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 10%
Specialtransporter (tungtransporter) - 5%
Övrigt - 85%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
FR2000
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Aerodynamiska fordon,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no