Malmö Lastbilcentral AB

040-188200 Skicka e-post

Vår affärsidé

Ett innovativt logistikföretag som sätter miljön i fokus. Vi levererar logistiktjänster som skapar konkurrensfördelar för våra kunder och god avkastning för våra ägare.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 102 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer

Antal anställda

Hur många är vi?
40

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 34st - 85%
Antal kvinnor - 6st - 15%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 30%
Fjärrtransporter - 15%
Distribution - 33%
Miljö & renhållningstransporter - 2%
Kyl & Frystransporter - 15%
Övrigt - 5%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning:
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning:
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov