Malmö Lastbilcentral AB

040-188200 Skicka e-post

Ett innovativt logistikföretag som sätter miljön i fokus. Vi levererar logistiktjänster som skapar konkurrensfördelar för våra kunder och god avkastning för våra ägare.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
274

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
0

Antal anställda

Hur många är vi?
40

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 34st - 85%
Antal kvinnor - 6st - 15%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 30%
Fjärrtransporter - 15%
Distribution - 33%
Miljö & renhållningstransporter - 2%
Kyl & Frystransporter - 15%
Övrigt - 5%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel, Power BI, Lagerhållningssystem
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no