Malmö Lastbilcentral AB

040-188200 Skicka e-post

Ett innovativt logistikföretag som sätter miljön i fokus. Vi levererar logistiktjänster som skapar konkurrensfördelar för våra kunder och god avkastning för våra ägare.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
111

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
246

Antal anställda

Hur många är vi?
72

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 60st - 83%
Antal kvinnor - 12st - 17%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 26%
Fjärrtransporter - 15%
Distribution - 32%
Miljö & renhållningstransporter - 2%
Kyl & Frystransporter - 15%
Övrigt - 10%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel, Power BI, Lagerhållningssystem
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no