Mertz Transport AB

+46 40 93 64 60 Skicka e-post

Mertz Transport AB är ett fristående åkeriföretag med huvudkontor och lager i Malmö
vilket ger oss en täckning över hela Sverige med närhet till kontinenten. Mertz erbjuder
transporter över hela Sverige, Danmark och Norge. Har totalt över 300 anställda, och 150 toppmoderna fordon till kundens förfogande

Antal fordon

En modern fordonspark
132

Antal anställda

Hur många är vi?
310

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 285st - 92%
Antal kvinnor - 25st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 60%
Distribution - 30%
Tanktransporter - 5%
Blandad verksamhet - 5%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
Kvalitetspolicy
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no