Mikael Karlssons Åkeri i Sunnansjö AB

+46702097632 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi kör genom Maserfrakt. Har 2 st budbilar, 1 Lastväxlarbil, 1 grävmaskin och en lastmaskin. Vi tar åt oss jobb själva och får jobb genom Maserfrakt. Jag har drivit åkeri sedan 1996. Jag har kört anläggningstransporter och distrubitionstransporter. Har även entreprenadmaskiner.

Antal fordon

En modern fordonspark
3

Antal anställda

Hur många är vi?
1

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 1st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 90%
Övrigt - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Värdegrund / Code of conduct
Integritetspolicy
ID06
Övrig information

Maserfrakt har ISO 9001 Och ISO 45 001

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
System för uppföljning: Ekonomisystem,
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Maserfrakt har ISO 14 001.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Maserfrakt har ISO 39 001