Miljövision Per Göransson AB

+468-570 300 14 Skicka e-post

Vår affärsidé

Miljövision är verksam inom renhållningsbranschen. Vi utför såväl enstaka jobb som totalåtaganden och inriktar oss i första hand på slamsugning, högtrycksspolning och farligt avfall. Vi har vår bas på Värmdö och är verksamma både i och runtomkring hela Storstockholm.

Miljövision strävar efter att leverera professionell och prisvärd service i en levande och rörlig bransch. Det kräver en flexibel organisation med korta och snabba beslutsvägar vilket förutsätter ett effektivt lärande där varje medarbetare får plats och möjlighet att ta stort individuellt ansvar — vilket i sin tur även bidrar till både individuell och organisatorisk utveckling.

För dig som kund medför det att vi kan vara snabbt på plats och erbjuda en bra service. Kompetensutveckling och ständiga förbättringar är nyckelord i vår verksamhet.

Antal fordon

En modern fordonspark
23

Antal anställda

Hur många är vi?
33

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 29st - 88%
Antal kvinnor - 4st - 12%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
System för uppföljning: Excel, Google
IT Policy
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Fordonsdata system, Guard systems - GSGroup, Dynafleet online - Volvo
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov