Norva24 Miljövision AB

+468-570 300 14 Skicka e-post

Miljövision är verksam inom renhållningsbranschen. Vi utför såväl enstaka jobb som totalåtaganden och inriktar oss i första hand på slamsugning, högtrycksspolning och farligt avfall. Vi har vår bas på Värmdö och är verksamma både i och runtomkring hela Storstockholm.

Miljövision strävar efter att leverera professionell och prisvärd service i en levande och rörlig bransch. Det kräver en flexibel organisation med korta och snabba beslutsvägar vilket förutsätter ett effektivt lärande där varje medarbetare får plats och möjlighet att ta stort individuellt ansvar — vilket i sin tur även bidrar till både individuell och organisatorisk utveckling.

För dig som kund medför det att vi kan vara snabbt på plats och erbjuda en bra service. Kompetensutveckling och ständiga förbättringar är nyckelord i vår verksamhet.

Antal fordon

En modern fordonspark
25

Antal anställda

Hur många är vi?
35

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 26st - 74%
Antal kvinnor - 9st - 26%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 100%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Excel, Google
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no