Mohlins Åkeri AB

0435-54050 Skicka e-post

Vi är ett fullserviceåkeri som utför kyl-, frys- samt stycke- och torrgodstransporter mellan Skåne och Norrland. Som ett fristående bolag strävar vi efter personliga avtal, hög tillgänglighet och att alltid vara anträffbara. Våra transporter sker utan mellanhänder och görs i samråd med kunden. Alltid utifrån vårt gedigna yrkeskunnande och med fokus på miljö och kvalitet. Hög kvalitet över hela linjen, från våra moderna fordon till trafikledning, gör att vi kan leva upp till mycket höga krav på tillförlitliga och säkra transporter.

Antal fordon

En modern fordonspark
24

Antal anställda

Hur många är vi?
65

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 62st - 95%
Antal kvinnor - 3st - 5%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 100%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no