Mörarps Frystransporter AB

042-388660 Skicka e-post

Mörarps Frystransporter är specialiserade på transporter av kylda och frysta produkter. Bolaget har varit verksamt i Skåne under flera decennier och har sin historia tillsammans med Syd Frys. Som en del av Tempcon Group är man idag öppna för externa uppdrag med fokus på Skåne och Halland samt Norrland.

Antal fordon

En modern fordonspark
14

Antal anställda

Hur många är vi?
17

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 15st - 88%
Antal kvinnor - 2st - 12%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 80%
Fjärrtransporter - 20%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
ISO 22 000
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no