Movator ab

08-54901155 Skicka e-post

Movator ab ska vara det självklara valet av flytt- samt logistikleverantör för kvalitets- samt miljömedvetna kunder inom Movator`s huvudmarknader.

Antal fordon

En modern fordonspark
47

Antal anställda

Hur många är vi?
151

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 144st - 95%
Antal kvinnor - 7st - 5%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 40%
Bygg- & anläggning - 10%
Flyttransporter - 50%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
SMF:s Branchstandard
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Intranät i Sharepoint (Där vi sköter internkommunikation samt ledningsssystem)
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no