MP Cargo

070-976 30 33 Skicka e-post

Vår affärsidé

Med ett trevligt bemötande och flexibilitet arbetar för att göra våra kunder nöjda.

Vi transporterar och levererar livsmedel, torrt och tempererat i rätt tid och till rätt temperatur.

Vi transporter och levererar industrigods. Vi är fullt utrustade för att hantera såväl långt som kort gods.

Antal fordon

En modern fordonspark
24

Antal anställda

Hur många är vi?
45

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 39st - 87%
Antal kvinnor - 6st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 30%
Distribution - 30%
Fjärrtransporter - 40%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem,
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov