Nordanå Transport AB

040 - 631 21 00 Skicka e-post

Nordanå Transport AB skall tillhandahålla fossilfria och hållbara logistiktjänster till företag som också inser att det är viktigt att minimera transporters negativa klimatpåverkan. Vår målgrupp är företag, regioner och kommuner där man återkommande köper logistiktjänster.
Nordanå Transport AB skall alltid vara ett förstahandsalternativ för kunder som söker en fossilfri transport. Vårt utförande skall alltid vara av hög kvalité, med välutbildad personal samt moderna fordon som är av bästa miljöprestanda.
Vi gör detta genom att ständigt utvecklas, ifrågasätta och mäta våra utförande samt sträva efter att dessa alltid kan förbättras.

Antal fordon

En modern fordonspark
33

Antal anställda

Hur många är vi?
51

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 43st - 84%
Antal kvinnor - 8st - 16%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 35%
Styckegods - 15%
Distribution - 35%
Kyl & Frystransporter - 15%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Hållbarhetspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no