Norsjöfrakt AB

091833345 Skicka e-post


Norsjöfrakt ska erbjuda marknaden attraktiva lösningar inom logistik, entreprenad samt försäljning av material samt närliggande tjänster. All verksamhet skall präglas av överlägsen kvalitet och låg miljöpåverkan.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
4

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
43

Antal anställda

Hur många är vi?
3

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 9 (11.1%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 1st - 33%
Antal kvinnor - 2st - 67%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 41%
Skogstransporter - 33%
Fjärrtransporter - 14%
Miljö & renhållningstransporter - 12%
Ansvar
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, 3led,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no