Olssons Åkeri i Skövde AB

0500445190 Skicka e-post

Att leverera hållbara transport- och logistiktjänster med marknadsledande kvalité. Genom ett nära samarbete med våra kunder lyssnar vi till deras verkliga behov och förväntningar för att skapa lösningar som ger kunden ett synligt mervärde.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
39

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
40

Antal anställda

Hur många är vi?
105

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 2 av 5 (40%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 90st - 86%
Antal kvinnor - 10st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 80%
Övrigt - 20%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no