Olssons Åkeri i Skövde AB

0500445190 Skicka e-post

Vår affärsidé

Att leverera hållbara transport- och logistiktjänster med marknadsledande kvalité. Genom ett nära samarbete med våra kunder lyssnar vi till deras verkliga behov och förväntningar för att skapa lösningar som ger kunden ett synligt mervärde.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 2 av 5 (40%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
40

Antal anställda

Hur många är vi?
105

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 90st - 86%
Antal kvinnor - 10st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 80%
Övrigt - 20%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem,
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov