Örebro Budet AB

019-611 20 50 Skicka e-post

Vår affärsidé

Örebro Budet är en flyttfirma med många års erfarenhet. Vi utför alla typer av flyttar - bohagsflyttar, företagsflyttar och specialuppdrag.
Allt från enstaka möbler till herrgårdar - från kontorsstol till fabriksinventarier. I våra säkerhetsklassade lokaler erbjuder vi magasinering och lagerhållning.
Våra tjänster utförs av välutbildad personal och miljöklassade fordon. Genom kontinuerligt kvalitets- och miljöarbete erbjuder vi tjänster som vi är stolta över.
Vårt motto är att nöjda kunder skapar nya jobb.

Antal fordon

En modern fordonspark
4

Antal anställda

Hur många är vi?
8

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 7st - 88%
Antal kvinnor - 1st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Övrigt - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Gemensam kalender, Visma ekonomisystem - flera delar
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Vi erbjuder vår personal tillgång till egen träningslokal och möjlighet till massage vid behov.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas med revision varje år.
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Övrig information

SMF:s branschstandard som ledningssystem för kvalitet.
Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas ledningssystem för miljö.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov