Örebro Budet AB

019-611 20 50 Skicka e-post

Örebro Budet är en flyttfirma med många års erfarenhet. Vi utför alla typer av flyttar - bohagsflyttar, företagsflyttar och specialuppdrag.
Allt från enstaka möbler till herrgårdar - från kontorsstol till fabriksinventarier. I våra säkerhetsklassade lokaler erbjuder vi magasinering och lagerhållning.
Våra tjänster utförs av välutbildad personal och miljöklassade fordon. Genom kontinuerligt kvalitets- och miljöarbete erbjuder vi tjänster som vi är stolta över.
Vårt motto är att nöjda kunder skapar nya jobb.

Antal fordon

En modern fordonspark
4

Antal anställda

Hur många är vi?
8

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 6st - 75%
Antal kvinnor - 2st - 25%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Övrigt - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Vi erbjuder vår personal tillgång till egen träningslokal och möjlighet till massage vid behov.

Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Övrig information

SMF:s branschstandard som ledningssystem för kvalitet, med extern revision.
Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas ledningssystem för miljö.

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Längre fordon, Tyngre fordon,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Gemensam kalender, Visma ekonomisystem - flera delar
Företaget är ID06 anslutet
40% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no