Örebro Godstrafik Stockholm AB

019-271722 Skicka e-post

ÖGS Bolagen skall med hög kvalité, service, kompetens, säkerhet och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunderna attraktiva lösningar avseende transporttjänster gällande såväl konventionellt gods, kyl, frys och värmegods och gods som fraktas som specialgods.

ÖGS Bolagen skall också arbeta för rationella lösningar vad gäller samtransport av olika kunders gods för bästa utnyttjande av fordon och personal, detta för att ge kunderna bästa service och pris.

Allmänheten skall uppfatta oss som en seriös aktör med stort fokus på miljö och trafiksäkerhet.

Antal fordon

En modern fordonspark
16

Antal anställda

Hur många är vi?
22

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 20st - 91%
Antal kvinnor - 2st - 9%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 92%
Kyl & Frystransporter - 8%
Ansvar
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no