Örnfrakt

066079800 Skicka e-post

Vår affärsidé är att utveckla och erbjuda lösningar som utgår från kundens
behov av transport- och maskintjänster

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
0

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
350

Antal anställda

Hur många är vi?
30

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 200 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 18st - 60%
Antal kvinnor - 12st - 40%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 15%
Fjärrtransporter - 17%
Distribution - 5%
Skogstransporter - 20%
Tanktransporter - 10%
Miljö & renhållningstransporter - 5%
Kyl & Frystransporter - 3%
Specialtransporter (tungtransporter) - 10%
Övrigt - 15%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Vi har avtal med Human resurs Örnsköldsvik.

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Ekonomisystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no