Örnfrakt

066079800 Skicka e-post

Vår affärsidé är att utveckla och erbjuda lösningar som utgår från kundens
behov av transport- och maskintjänster

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
0

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
300

Antal anställda

Hur många är vi?
27

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 80 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 17st - 63%
Antal kvinnor - 10st - 37%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 15%
Fjärrtransporter - 17%
Distribution - 5%
Skogstransporter - 20%
Tanktransporter - 10%
Miljö & renhållningstransporter - 5%
Kyl & Frystransporter - 3%
Specialtransporter (tungtransporter) - 10%
Övrigt - 15%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Ekonomisystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no