Oves Tank o Frakt AB

0703285450/ 0702505450 Skicka e-post

Vi tillhandahåller fordon för tanktransporter och trailerfordon för fjärrtransporter, specialtransporter. Vi är ett glatt gäng med god kunskap, som finns där för era behov. På tanksidan har vi isolerade fordon för transport av produkter som kräver uppvärmning. Vi transporterar idag produkter som, Tallbeckolja, Beckolja, Bioolja, Vegetabiliska oljor, Tjockoljor, Asfaltbitumen och Asfaltemulsioner. Vi har fordon med kompressorlossning och pump fordon, vilka är speciellt användbara, då vi kan självlasta vid behov då ingen extern pump är tillgänglig eller möjlig. På fjärrsidan med våra trailerekipage transporteras idag mycket färdiga betongprodukter till nybyggnationer, som vanligast i Mellansverige, men även i övriga delar av landet. Vid våra transporter förekommer last av många de slag och chaufförerna på bilarna har behörighet och stor kunskap om last,- grävmaskiner, varför transporter av sådana är möjligt. Våra trailers har breddningsmöjligheter och vi har lastramper.
Vi uppdaterar oss ständigt med utbildningar och med förbättringar vad gäller hälsa, miljö och säkerhet. Vi kan alltid bli bättre på det vi gör, även om vi gör det bra idag :)
Vi uppdaterar oss i möjligaste mån vad gäller fordon, då särskilt med tanke om miljön och fordonen idag håller högsta Euroklassning.

Antal fordon

En modern fordonspark
17

Antal anställda

Hur många är vi?
35

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 32st - 91%
Antal kvinnor - 3st - 9%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 70%
Fjärrtransporter - 10%
Specialtransporter (tungtransporter) - 20%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Längre fordon, Tyngre fordon,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel, BKY,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no