PL Fraktservice AB

0522665600 Skicka e-post

Ett nära samarbete med kunden samt service och kvalitet i fokus är alltid det viktigaste! Detta är nåt vi uppnår med framförallt en hög trafiksäkerhet, samt även ett ständigt förbättringsarbete rörande vår viktigaste resurs; nämligen personalen!

Antal fordon

En modern fordonspark
32

Antal anställda

Hur många är vi?
55

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 50st - 91%
Antal kvinnor - 5st - 9%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Kyl & Frystransporter - 100%
Ansvar
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no