RAGGARN´S TRANSPORT AB

0721-774512 Skicka e-post

Vi står för att få gods levererat på ett säkert och hållbart sätt i enlighet med Haga Mölndal LBC policys.

Antal fordon

En modern fordonspark
1

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 50%
Miljö & renhållningstransporter - 20%
Specialtransporter (tungtransporter) - 10%
Fjärrtransporter - 10%
Blandad verksamhet - 10%
Ansvar
Övrig information

Värdegrunder: Vi ingår i HML:s arbete med APL för alla och socialhänsyn. Är egenföretagare

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Vi har sen många år på LBC: n samarbete med kunder och NTF där mätningar görs på hastigheter, bältesanvändning, handsfree och beteende i trafiken.

Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no