Rodenåkarna AB

017676750 Skicka e-post

Rodenåkarna ska vara kundens förstaval inom återvinning, leverans och tillverkning av bergkrossprodukter och anläggningsjord.
Rodenåkarnas affärsidé är att erbjuda sina kunder grus-, kross- och jordprodukter samt tillhandahålla lastbilstransporter, kranbils- och maskintjänster samt återvinning.

Vårt mål är att vara det företag i Roslagen som erbjuder den högsta kvalitén och den bästa servicen i vår bransch.


Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
0

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
0

Antal anställda

Hur många är vi?
9

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 24 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 6st - 67%
Antal kvinnor - 3st - 33%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 100%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Verksamhetssystem som är tredjepartscertifierat av Svensk certifiering AB enligt ISO 9001 (kvalité), ISO 14001 (Miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö)
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no