Sandahls Logistik AB

0733-736100 Skicka e-post

Vår affärsidé är På rätt väg.

Det är både en riktning och ett löfte. Det betyder att vi tar ansvar och verkar för en långsiktigt hållbar utveckling. Dag efter dag, mil efter mil, rör vi oss mot en hållbar framtid. Det är vår definition av att vara på rätt väg.

Syfte
Att leverera kvalitet
Syftet med Sandahlsbolagens verksamhet är större än att bara flytta gods och material från punkt A till punkt B. Det kan många andra göra. Vi adderar faktorer som precision och noggrannhet. Vi fokuserar på de viktiga hållbarhetsfrågorna. Vi uppfyller kundens önskemål samtidigt som vi respekterar medarbetarnas rätt till schyssta anställningsvillkor.
Kort och gott, vi levererar kvalitet i alla led.

Vision
Först framme
Sandahls ska ligga i täten. Vi engagerar oss helhjärtat, i stort och smått. Och vi har alltid ambitionen att göra vårt arbete lite bättre än alla andra. Lite smartare,lite effektivare, mycket mera hållbart.
Vi vill vara bäst. Först framme, idag och i morgon.
I allt vi tar oss för.

Mission
Vi banar väg för hållbar logistik, mil efter mil
Det vi gör i vårt dagliga arbete, det som är på våra näthinnor när vi går till jobbet, är att skapa hållbar logistik. Vi vill ta ansvar, lägga grunden, skapa förutsättningar, bana väg för det viktiga hållbarhetsarbetet. I varje uppdrag, i varje uppgift, liten som stor.

Antal fordon

En modern fordonspark
335

Antal anställda

Hur många är vi?
639

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 575st - 90%
Antal kvinnor - 64st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Blandad verksamhet - 100%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
IWAY STANDARD
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Sandahls-app

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no