Sandin Cargo AB

0660-32 44 00 Skicka e-post

Vi levererar hållbara, effektiva och kvalitativa gods och paket transporter med lokal närvaro.
Genom högsta kvalitet o service vill vi behålla gamla kunder o få nya kunder.
Vi ligger alltid i framkant när det gäller hållbarhet.
Vi lovar inte mera än vad vi kan hålla, sedan håller vi det vi lovat.
Vi är Fair Transport

Antal fordon

En modern fordonspark
15

Antal anställda

Hur många är vi?
15

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 12st - 80%
Antal kvinnor - 3st - 20%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 70%
Övrigt - 10%
Fjärrtransporter - 20%
Ansvar
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Vi har dels sjukvårdsförsäkring för alla anställda och dels Företagshälsovård

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no