Sanfridsson åkeri AB

0513-25090 Skicka e-post

Vår affärsidé

Sanfridsson Åkeri AB är ett fristående privatägt familjeföretag beläget i Ljung.
Sanfridsson Åkeri AB är ett logistikföretag där kraftsamlingen skall inriktas på transporter,
Lagerhållning och logistiklösningar.

Sanfridsson Åkeri AB skall satsa på ledningssystem för miljö, arbetsmiljö, kvalitet och trafiksäkerhet för att motsvara kundernas krav. Verksamheten skall kännetecknas av god serviceanda och omtanke gentemot kunder och personal.

Antal fordon

En modern fordonspark
36

Antal anställda

Hur många är vi?
60

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 55st - 92%
Antal kvinnor - 5st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 90%
Distribution - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Idha
ISO 45 001
Värdegrund / Code of conduct
Integritetspolicy
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, TransPA,Visma,Idha,Vehco
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Idha,Vehco,TransPA
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov