Sanfridsson åkeri AB

0513-25090 Skicka e-post

Sanfridsson Åkeri AB är ett fristående privatägt familjeföretag beläget i Ljung.
Sanfridsson Åkeri AB är ett logistikföretag där kraftsamlingen skall inriktas på transporter,
Lagerhållning och logistiklösningar.

Sanfridsson Åkeri AB skall satsa på ledningssystem för miljö, arbetsmiljö, kvalitet och trafiksäkerhet för att motsvara kundernas krav. Verksamheten skall kännetecknas av god serviceanda och omtanke gentemot kunder och personal.

Antal fordon

En modern fordonspark
42

Antal anställda

Hur många är vi?
72

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 66st - 92%
Antal kvinnor - 6st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 90%
Distribution - 10%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Idha

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no