SHÅ I OLOFSTORP AB

0733-255999 Skicka e-post

Vi står för att få gods levererat på ett säkert och hållbart sätt i enlighet med Haga Mölndal LBC policys.

Antal fordon

En modern fordonspark
5

Antal anställda

Hur många är vi?
7

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 5st - 71%
Antal kvinnor - 2st - 29%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 90%
Miljö & renhållningstransporter - 10%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

BKY (Behörighetskontroll yrkestrafik) skötts av HML admin personal

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Vi har sen många år på LBC: n samarbete med kunder och NTF där mätningar görs på hastigheter, bältesanvändning, handsfree och beteende i trafiken. Åkare ansvar själv för kontrollerna på sina chaufförer

Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no