Skogalunds Transport AB

070-6967814 Skicka e-post

Tillhandahåller transporter för grus och jord, hjälper till med transporter vid anläggningsarbete såsom bortforslande eller hämta arbetsmaterial, är anslutna till XR logistik.

Antal fordon

En modern fordonspark
1

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 80%
Blandad verksamhet - 20%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Rutin för krishantering
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no