Skoogs Åkeri & Logistik AB

0431-443800 Skicka e-post

Utföra kundnära logistiktjänster i Sverige, Norge och Danmark.

Antal fordon

En modern fordonspark
51

Antal anställda

Hur många är vi?
93

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 80st - 86%
Antal kvinnor - 13st - 14%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 85%
Distribution - 10%
Bygg- & anläggning - 5%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Vi erbjuder våra anställda sjukvårdsförsäkring genom SÅ/Trygg Hansa.

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Vi erbjuder våra anställda sjukvårdsförsäkring genom SÅ/Trygg Hansa.

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no