Staffan Berglund Transport AB

086053681 Skicka e-post

Vår affärsidé

Berglund transport grundades 1991 och är ett modernt företag med hög servicegrad. Vi har ett brett utbud av olika sorters fordon samt en stor personalstyrka.

Då vi har det breda och gedigna kunnandet i branschen samt har Stor-Stockholm, Roslagen, Uppland och Dalarna som arbetsfält kan vi erbjuda kundspecifika logistiklösningar där vi tar hand om hela kedjan. Vår fordonspark består av paketbilar, distributionsbilar, kranbilar, schakttrailer samt flaktrailers.

I vår egna lokal i Norrtälje kan vi erbjuda förutom distribution, sortering, plockning, packning och lagerhållning, så att Ni som kund kan göra det som ni är bäst på, er kärnverksamhet.

Vår målsättning är att Ni som kund alltid ska kunna lita på att vi tillgodoser era transportbehov.

Antal fordon

En modern fordonspark
110

Antal anställda

Hur många är vi?
140

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 119st - 85%
Antal kvinnor - 21st - 15%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 10%
Bygg- & anläggning - 10%
Distribution - 80%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonskontroll
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov