Staffan Berglund Transport AB

086053681 Skicka e-post

Berglund transport grundades 1991 och är ett modernt företag med hög servicegrad. Vi har ett brett utbud av olika sorters fordon samt en stor personalstyrka.

Då vi har det breda och gedigna kunnandet i branschen samt har Stor-Stockholm, Roslagen, Uppland och Dalarna som arbetsfält kan vi erbjuda kundspecifika logistiklösningar där vi tar hand om hela kedjan. Vår fordonspark består av paketbilar, distributionsbilar, kranbilar, schakttrailer samt flaktrailers.

I våra egna lokaler i Norrtälje och Borlänge kan vi erbjuda förutom distribution, sortering, plockning, packning och lagerhållning, så att Ni som kund kan göra det som ni är bäst på, er kärnverksamhet.

Vår målsättning är att Ni som kund alltid ska kunna lita på att vi tillgodoser era transportbehov.

Antal fordon

En modern fordonspark
135

Antal anställda

Hur många är vi?
231

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 194st - 84%
Antal kvinnor - 37st - 16%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 10%
Bygg- & anläggning - 10%
Distribution - 80%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Fordonskontroll
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no